Marion Rosen - en inspiratör


Marion Rosen är grundaren av Rosenmetoden – därav namnet. Föddes 1914 i Nürnberg i Tyskland.
Under 1930-talet studerade hon massage, avspännings- och andningstekniker i grupp med bland annat psykoanalytiker Gustav Heyer, kollega och tidigare lärjunge till C.G.Jung.
Gruppen upptäckte att behandlingstiden för psykoanalys drastiskt förkortades när de samarbetade och bidrog med sina olika kunskapsområden.


Under andra världskriget flydde Marion tillsammans med sin syster till Sverige. På Serafimerlasarettet i Stockholm utbildade sig Marion till sjukgymnast och därefter flyttade Marion till Kalifornien där hon sedan dess varit bosatt. Här öppnade hon en privatpraktik tillsammans med en kollega och arbetade som sjukgymnast i många år. De erfarenheter hon fått genom sitt arbete använde hon sedan till att skapa och utveckla Rosenmetoden och Roseninstitutet i USA. 1982 höll Marion sin första Rosenkurs i Sverige.


Marion Rosens arbete är unikt. Det handlar mindre om teknik än om närhet, beröring, ärlighet i förhållande till sig själv och andra. Bakom hennes sökande händer ligger intresset och respekten för det som gömmer sig inom en människa.


Marion reste runt i världen för att hålla kurser, inspirationsdagar
och föredrag. Jag tror att hon hade orken och glädjen beroende på alla de Rosenbehandlingar hon gett - och alla de hon själv fått under alla dessa många år!


Bild lånad från:
http://www.rosenmetoden.net/sider/marion_rosen.html


"Rosenmetoden handlar om en förvandling från den du tror att du är till den du verkligen är"

- Marion Rosen