Rosenmetoden


Sedan 2005 pågår en forskning om Rosenmetoden vid Centrum för Studier av Komplementärmedicin (CSC) som är en enhet vid Intutionen & Samhälle/Sektionen för Omvårdnad vid Karolinska Institutet i Stockholm. Huvudansvarig för studien är CSC:s ledare med. dr Torkel Falkenberg. Riitta Hoffrén-Larsson, sjuksköterska och universitetslärare, är projektets koordinator.