Rosenmetoden


Fick du uttrycka dina känslor när du växte upp? Visa hur arg, ledsen, glad, besviken, sårad du blev? Eller var det bara några av dessa känslor som var tillåtna? Vart tog känslorna du aldrig kunde uttrycka vägen...


En del av våra omedvetna spänningar är kanske gamla försvar samt obearbetade känslor och upplevelser vi lagrat i kroppen och håller tillbaka genom muskelspänningar - kroppen reagerar på något vi bär på i vårt psyke.

Rosenmetoden är en mjuk, inkännande och djupgående kroppsbehandling som ger dig möjlighet att lära känna dig själv och din kropp. Den inbjuder dig till ett respektfullt upptäckande av dig själv och du lär dig att förstå kroppens signaler.
Jag brukar säga: ”Livet blir tydligare och enklare med Rosen”.


Rosenmetoden – för vem?


Om du känner en allmän olust; om du känner att du vill något med ditt liv men inte riktigt vet vad; om du har spänningshuvudvärk eller migrän, har sömnproblem, har ont eller värk, fibromyalgi, känner stark trötthet, upplever dig stel och spänd och har behov av djup avspänning.


En stor vinst med behandlingen är att du ökar din kroppsmedvetenhet och kanske upptäcker att du spänner dig i vissa situationer eller av gammal vana. En insikt som underlättar för dig att släppa muskelspänningar.

 

Hur går behandlingen till?


Rosenterapeutens händer möter musklerna med samma tryck som de är spända. När muskeln släpper spänningen börjar det området som varit spänt röra sig i samklang med andningen – det har blivit en kontakt mellan det medvetna och det omedvetna.
Efterhand som musklerna släpper och andningen blir djupare kan glömda och gömda känslor och upplevelser bli medvetandegjorda och ges möjlighet att bli bearbetade.


Jag utbildade mig i början av 90-talet i Sverige och Danmark. Rosenlärarna var bland andra Gloria Hessellund, numera rektor för Roseninstitutet i Berkeley, Sara Webb, Marion Rosen – grundare av Rosenmetoden samt från Sverige Anna Söderlind, Yrsa Kjerrgren och många fler.

Rosenterapeuter har tystnadsplikt och arbetar efter etiska regler.

Jag är medlem i RYiS - Rosenmetodens Yrkesförbund i Sverige vilket garanterar att jag genomgått godkänd utbildning till Rosenterapeut. Jag har ansvars- och patientförsäkring.

Arvodet för en behandling enligt Rosenmetoden är 700 kronor för privatpersoner.


Länk: www.rosenmetoden.se