Krissamtal


Ett krissamtal kan behövas när något allvarligt och djupt berörande inträffat. Det kan vara en nära anhörigs sjukdom eller död, skilsmässa, egen svår sjukdom, att plötslig bli arbetslös eller andra svårigheter. Reaktioner kan även uppstå när det är dags att gå i pension, inför ett stundande bröllop,
eller inför det kommande barnet.

Det kan innebära att du behöver hjälp med att förstå, sortera, reda ut eller ha någon som lyssnar på dig och dina tankar.

 


Rådgivning

En speciell situation kan plötsligt uppstå där man känner att man behöver råd eller stöd.


Det kan räcka med 1-2 samtal.