Psykodynamisk psykoterapi


En väg att genom samtal förstå dig själv, varför du gjort dina val, dina pågående såväl som avslutade relationer, de sammanhang du befinner dig i samt en önskan och vilja om förändring.
Tillsammans med terapeuten erbjuds du att undersöka din inre och yttre värld, se och förstå hur din oro eller ångest kan hänga ihop med nuvarande livssituation eller det som skett tidigare i livet.
Tidigare erfarenheter har betydelse för individens sätt att handla, reagera och förstå sin livsvärld i nuet – vårt då präglar vårt nu.


Längden på terapin beror på vem personen är eller vilka svårigheter man önskar övervinna. Psykoterapin består av regelbundna samtal under en längre tid som bestäms tillsammans med klienten.


Psykodynamisk korttidsterapi

Tillsammans med terapeuten bestämmer du vilket problem du vill arbeta med.

Behandlingstiden bestäms till mellan 12 – 20 samtal.