Taktil massage

Den taktila massagen är en mjuk, mild och omslutande beröringsmassage. Den skiljer sig från andra massageformer genom att man inte koncentrerar sig på kroppens muskler och knådar dem, utan massagen ges efter en bestämd struktur med varsamma, långa strykningar.
De aktiverar
sinnesreceptorerna och stimulerar smärtlindring samt det parasympatiska nervsystemet,
en
motpol till adrenalinpåslag och stress.

”Lugn- och ro” hormonet oxytocin frigörs och skickar ut signaler till olika system i kroppen som
kan innebära att aktivitetsnivån och stressen sänks och en känsla av vila inträder.

Smärta föder smärta och långvarig smärta och värk kan utlösa stressreaktioner, till exempel
genom det urgamla ”kamp- och flyktbeteendet” där påslaget från det sympatiska systemet blir framträdande.

Beröring tillhör människans mest basala behov och ger ett ökat välbefinnande.

De effekter som kan uppnås är:
Fördjupad andning, förbättrad cirkulation, djup avslappning, bättre sömn, sänkt blodtryck, förbättrad tarmfunktion, ökad smärtlindring, mindre stress, stärkt immunförsvar, ökad kroppsuppfattning och självkänsla.